Lähes 350 000 suomalaista kokenut ikäsyrjintää työpaikallaan

2016-07-14 10_48_32-220107399_ikasyrjinta_tyoelamassa.pdf - Nitro Reader 3

Ikäsyrjintä vaikeuttaa etenkin ikääntyvien työntekijöiden työllistymistä Suomessa. Tätä mieltä on 83 prosenttia suomalaisista Philip Morris Finlandin TNS Gallupilla teettämässä tutkimuksessa.

Kyselyn mukaan lähes puolet vastaajista (49%) pitää ikäsyrjintää vakavana tai ainakin jonkinasteisena ongelmana suomalaisilla työpaikoilla. Nuorten työllistymiseen ikäsyrjinnän uskoo vaikuttavan noin kolmasosa (34%) ihmisistä.

“Keski-ikäiset ovat eniten sitä mieltä, että ikäsyrjintä on vakava ongelma työpaikoilla”, toteaa TNS Gallupin johtajaSakari Nurmela.

Joka viides vastaaja kokee, että ikäsyrjintää esiintyy omalla työpaikalla melko paljon tai jonkin verran.

“Ikäsyrjintä on ongelma Suomessa ja haluamme, että aiheesta keskusteltaisiin enemmän”, toteaa Porin Suomi-Areenassa ikäsyrjinnästä keskustellut Philip Morris Finlandin yhteiskuntasuhdejohtaja Päivi Mononen-Mikkilä.

Henkilökohtaisesti ikäsyrjintää työpaikallaan ilmoittaa kokeneensa 14 prosenttia vastaajista. Tilastokeskuksen toukokuun työvoimatutkimuksen 2,45 miljoonan työllisen määrään suhteutettuna ikäsyrjintää kokeneita työntekijöitä on Suomessa siis noin 343 000. Koko työikäisestä väestöstä (3,48 miljoonaa) luku olisi vielä selvästi enemmän.

Eniten ikäsyrjintää sanovat kokeneensa 55-64-vuotiaat (21%) sekä toisaalta alle 25-vuotiaat (17%). Ikäsyrjintäkokemuksia on eniten pääkaupunkiseudulla työskentelevillä sekä naisilla jonkin verran miehiä enemmän.

“Ikäsyrjintä ei ole vain vanhempien työntekijöiden ongelma. Myös vastikään työmarkkinoille tulleilla voi olla tällaisia kokemuksia”, Nurmela sanoo.

Tutkimusaineisto kerättiin TNS Gallupin vastaajapaneelissa Gallup Forumissa 10.-20.6.2016. Kysely kohdistettiin työelämässä mukana oleville ja tutkimukseen osallistui 1057 vastaajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.