Fazer vastaa 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeenkysymyksiin

27860_a2e90f9ecf35f21e

Fazer ja Helsingin Diakonissalaitos käynnistivät ”125 mahdollisuutta työelämään” – rekrytointikoulutushankkeen. Vuosien 2016-2017 aikana 125 vaikeasti työllistyvää saa mahdollisuuden tutustua työelämään koulutusjaksolla, joka sisältää työssäoppimista Fazerin toimipisteissä. Hanke on herättänyt kriittistä keskustelua ja paljon kysymyksiä. Alla löydät vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin.

Miksi Fazer päätti käynnistää ”125 mahdollisuutta työelämään” –hankkeen?  

”125 mahdollisuutta työelämään” on rekrytointikoulutushanke, jossa annetaan mahdollisuus vaikeasti työllistyville henkilöille. Hanke toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Työmarkkina muuttuu sekä tehtävien että saatavilla olevan työvoiman osalta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulee heikkenemään. Samaan aikaan työttömyysaste Suomessa on noin 10 %. Meillä on aito halu vaikuttaa ja auttaa vallitsevassa tilanteessa työmarkkinoilla.

Hankkeessa ovat mukana Fazer, Helsingin Diakonissalaitos ja ELY-keskus.

Tavoitteleeko Fazer hankkeen kautta ilmaista työvoimaa?
Fazer ei tavoittele ilmaista työvoimaa vaan on nimenomaan sitoutunut siihen että vähintään 70 % hankkeeseen osallistuvista työllistyy Fazerille koulutusjakson jälkeen. Koulutus koostuu lähiopetuksesta Helsingin Diakonissalaitoksella ja työssäoppimisjaksoista Fazerin toimipisteissä. Koulutusjakson aikana osallistujilla on mahdollisuus suorittaa perustutkinnon osa ja työssäoppimisjaksoilla osallistujat saavat harjoitusta työelämästä ja valmiuksia työelämätaitoihin.


Mitä käy niille osallistujille, jotka eivät työllisty Fazerille?
Koulutukseen valittavien joukosta osa tarvitsee ehkä enemmän tukea pysyäkseen ohjelmassa mukana. Koulutuksen jälkeen ne jotka eivät halua tai voi jäädä Fazerille töihin, tarjotaan mahdollisuus työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeen kautta.

Miksi Fazer aloittaa tällaisen hankkeen vaikka konsernissa on hiljattain ollut YT-neuvotteluita?
On totta että olemme joutuneet käymään viime vuosina yksikkökohtaisia YT-neuvotteluita. Tässä hankkeessa on kuitenkin kyse siitä, että haluamme tarjota mahdollisuuksia vaikeasti työllistyville henkilöille.125 mahdollisuutta -hankkeessa ei ole kyse työvoiman korvaamisesta.

Kuka hankkeen rahoittaa?
Hankkeen suorasta rahoituksesta 30 % tulee Fazerilta ja 70 % ELY-keskukselta. Hankkeeseen liittyy paljon epäsuoria kustannuksia ja niistä vastaa Fazer. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua vähintään 70 % osallistujista työllistyy Fazerille työsuhteeseen jolloin palkkakustannuksista vastaa luonnollisesti Fazer.

Mikä on hankkeen kokonaiskustannus?
Hankkeen kokonaiskustannus on noin puoli miljoonaa euroa.
Aivan tarkkaa kustannusta on vaikea arvioida, koska hankkeeseen liittyy paljon epäsuoria kustannuksia ja resursseja esimerkiksi esimiesten koulutusten ja työajan muodossa. Koulutukseen valittavien joukosta osa tarvitsee ehkä enemmän tukea pysyäkseen ohjelmassa mukana. Tämän näemme vasta kun työ alkaa.

Keille hanke on kohdistettu?
Tavoitteena on tarjota mahdollisuus niille, joilla on tai on ollut vaikea löytää työtä.

  • pitkäaikaistyöttömät
  • nuoret työttömät
  • alentuneen toimintakyvyn omaavat
  • pidempään Suomessa olleet maahanmuuttajat
  • kotouttamiskoulutuksessa olevat maahanmuuttajat


Miten hankkeeseen mukaan pääsevät valitaan?
Koulutukseen haetaan erikseen TE-toimiston kautta. Ennen varsinaista koulutusta järjestetään 1-2 viikon kartoitusjakso, jonka aikana hakijoiden taitoja ja soveltuvuutta alalle selvitetään ja arvioidaan. Niille jotka eivät pääse jatkoon, tarjotaan mahdollisuutta työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeessa.

Kuka hankkeeseen pääsevät valitsee?
Koulutuksen toteuttamisesta ja hakuprosessista vastaa Helsingin Diakonissalaitos. Näin varmistamme että mukaan pääsevät ne, jotka mahdollisuuden aidosti tarvitsevat. Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja.

Mitä ”125 mahdollisuutta työelämään” käytännössä tarkoittaa?
Hankkeen aikana rekrytointikoulutusryhmät osallistuvat koulutusjaksoille, jotka sisältävät työssäoppimista Fazerin toimipisteissä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on saada yhteensä 125 osallistujaa koulutusjaksoille.

Osan koulutusryhmistä teemana on elintarviketeollisuus ja ensimmäinen ryhmä aloittaa syyskuussa 2016. Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisjaksoista makeis- ja leipomotoimialalla. Yksittäisen koulutuksen kesto on noin 3 kk ja yksittäisen ryhmän koko on 20-22 hlöä

Osan koulutusryhmistä teemana on suurtalous- ja ravintola-ala ja ensimmäinen ryhmä aloittaa syyskuussa 2016. Koulutuksen kesto on noin 6kk ja yksittäisen ryhmän koko on 20-22 hlöä. Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisjaksoista Fazerin ravintoloissa, kahviloissa ja vierailukeskuksessa

Molemmissa koulutuksissa osallistujilla on mahdollisuus suorittaa perustutkinnon tutkinnon osa.

Mikä on Helsingin Diakonissalaitos?
Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja. Toiminnan ja omaisuuden tuotto käytetään kaikkien heikoimpaan asemaan joutuneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähes 150 vuoden ajan HDL on ollut luomassa uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna. Lisätietoja: www.hdl.fi .

Miksi ELY-keskus rahoittaa yritysten työllistämistoimintaa?
Yksi ELY-keskusten tehtävistä on luoda edellytyksiä kehittyvälle elinkeinoelämälle. Keskus hoitaa myös maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. Tähän liittyen ELY-keskusten tehtäviä ovat mm. yritysten neuvonta, rahoitus ja kehittäminen, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka ja TE-toimistojen ohjaus.

Yritykset voivat hyödyntää ELY-keskuksen palveluja ja rahoitusmahdollisuuksia kehittäessään ja kasvattaessaan toimintaansa. ELY-keskus myös suunnittelee, kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja ja työllisyyden hoitoa. Keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistojen kanssa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja hankinnasta. Keskus tukee paikallista työllisyyttä ja parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia jakamalla työllisyysperusteisia avustuksia.

Mikä on Helsingin Diakonissalaitoksen rooli?
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön koulutuspalvelut -yksikkö vastaa koulutuksen toteuttamisesta.

Miksi mahdollisuuden antaminen on tärkeää?
Jokainen meistä voi kohdata jossain kohtaa elämäänsä vaikeuksia ja ansaitsee mahdollisuuden. Yksittäisen ihmisen kohdalla mahdollisuuden antaminen parhaillaan voimaannuttaa ja tarjoaa mahdollisuuden kiinnittyä työelämään ja/tai opintoihin koulutuksen jälkeen. Vahvimmillaan vaikutukset yksilöön ja hänen perheeseensä jatkuvat jopa sukupolvien yli.

Mitä hyötyä hankkeesta on sen eri osapuolille?
Fazer tarvitsee tulevaisuudessakin työvoimaa ja haluaa mahdollisuuden toimia sosiaalisesti vastuullisena yrityksenä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Helsingin Diakonissalaitokselle hanke on keino toteuttaa arvojen mukaista toimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä koulutuksen keinoin.
ELY-keskukselle hanke on keino työttömyyden vähentämiseen

Millaista tukea ja apua esimiehille on työssäoppimisjakson aikana?
Työssäoppimisen ohjaajat voivat olla yhteydessä Helsingin Diakonissalaitoksen yhteyshenkilöön työssäoppimisjakson aikana tarpeen vaatiessa. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen edustajat kiertävät toimipisteillä työssäoppimisjaksojen aikana ja tarjoavat tarvittaessa etäohjausta opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle


Miten Fazer näkee työvoimatilanteen kehittymisen tulevaisuudessa?
Työmarkkina muuttuu sekä tehtävien että saatavilla olevan työvoiman osalta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulee heikkenemään. Työvoimatilanne on Fazerillakin jo joidenkin toimintojen, kuten ravintolakentän, osalta haastava. Työvoimasta on ja tulee olemaan pulaa.

Minkä alan työntekijöistä Fazerilla on pulaa?
Fazerillakin jo joidenkin toimintojen, kuten ravintolakentän, osalta haastava ja työvoimasta on ja tulee olemaan pulaa. Tällä hetkellä pulaa on ennen kaikkea ravintoa-alan ammattilaisista, kuten kokeista.


Onko Fazerilla kokemusta osatyökykyisten, esimerkiksi kehitysvammaisten työllistämisestä?

Fazerilla on yksittäisiä kokemuksia kehitysvammaisten työllistämisestä esimerkiksi ravintolaliiketoiminnassamme.

Minkälaisiin työtehtäviin Fazer hakee työssäoppijoita tässä hankkeessa?
Tässä hankkeessa haetaan työssä oppijoita seuraaviin työtehtäviin:

Henkilöstöravintoloissa tehtävät ovat avustavia ravintolatehtäviä tai osaamisen niin salliessa, myös kokin tehtäviä.
Henkilökuntamyymälässä tehtävät ovat tavaroiden hyllyttämistä, esille laittoa, tavaroiden kuljettamista ja asiakaspalvelua.
Makeisliiketoiminnan tuotannossa tehtävät ovat tuotannon avustavia tehtäviä, pakkaamista, linjatyöskentelyä ja varastointia.
Lähileipomoliiketoiminnassa tehtävät ovat tuotteiden pussittamista, esille laittoa ja raaka-aineiden käsittelyä.
Vierailukeskuksessa tehtävät ovat kalusteiden/tavaroiden kuljettamista, varastoimista, astiahuoltoa ja siistimistä kahvilassa.

Kuinka paljon Fazer työllistää?
Fazer työllisti vuonna 2015 kahdeksassa maassa yhteensä 14,709 työntekijää. Suomessa Fazer työllistää tällä hetkellä reilut 6000 työntekijää.

Onko ”125 mahdollisuutta työelämään” -hankkeen tavoitteena työllistää osallistujia Fazerille?
On. Tavoitteenamme on että vähintään 70% hankkeeseen osallistuvista työllistyy pysyvästi Fazerille.