Työttömyys: kolme neljästä eurooppalaisesta haluaa EU:n puuttuvan enemmän

20160708PHT36571_original

Euroopan unionin työttömyys on edelleen yli 8 prosentin tasolla ja kolme neljästä toivoisi unionin puuttuvan tilanteeseen nykyistä enemmän. Parlamentin työllisyydestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, ruotsalainen Thomas Händel vastasi huhtikuisen Eurobarometri-kyselyn tuloksiin kehottamalla EU:n johtajia ”ponnistelemaan investointien ja korkealaatuisen, kestävän työllisyyden puolesta”. Lue lisää tuloksista ja unionin roolista työllisyyden parantamiseksi.

Työttömyys Euroopassa

Euroopan unionin työttömyys on tällä hetkellä alhaisimmalla tasolla sitten kevään 2009, eli 8,6 prosenttia. Työttömyys kuitenkin vaihtelee runsaasti jäsenvaltioiden välillä: Tšekissä se on 4 %, kun taas Kreikassa töitä etsii lähes neljännes työvoimasta (24%). Suomi sijoittuu lähelle EU:n keskiarvoa 9 %:n työttömyydellään.

Eurooppalaisten nuorten keskuudessa työttömyys on 18,6.

Eurobarometrin tulokset

Parlamentin teettämään, huhtikuussa julkaistuun Eurobarometri-kyselyyn vastanneista 28 000 eurooppalaisesta 77 % toivoi EU:lta enemmän työttömyyden vastaista toimintaa. Suomalaisista vastaajista tätä odotti jopa 81 %. Kyselyssä luetelluista aloista ainoastaan ainoastaan terrorismin torjuntaan tähtäävät toimet saivat enemmän kannatusta.

”Tulokset näyttävät, että EU:n alkuperäinen tavoite, sodan lopettaminen, ei enää riitä”, työllisyydestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Thomas Händel kommentoi kyselyn tuloksia.

”Euroopan on rakennuttava sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja pyrittävä lopettamaan työttömyys ja köyhyys. Joka neljäs eurooppalainen elää OECD:n köyhyysrajalla tai sen alapuolella, nuorisotyöttömyys on edelleen luvattoman korkealla tasolla ja epävarmojen työpaikkojen yleistyminen saa yhä useamman epäilemään taloudellisen yhteistyön kykyä tuottaa vaurautta.”

EU:n työllisyyspolitiikka

Pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen on yksi Junckerin nykyisen komission keskeisistä tavoitteista. Eurooppa 2020 -aloitteisiin kuuluu muun muassa köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden määrän vähentäminen 20 miljoonalla hengellä, nuorten työnsaantimahdollisuuksien parantaminen sekä uuteen osaamiseen panostaminen.

Lisäksi eurooppalaisen työnvälitysverkosto EURESin toimintaa tehostamalla halutaan saada työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtamaan unionin tasolla, Nuorisotyöllisyysaloite (YEI) tukee niitä nuoria, joilla ei ole työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ja Globalisaatiorahasto pyrkii helpottamaan suuryritysten tuotannonsiirroista aiheutuvaa työttömyyttä. Kesäkuussa komissio myös käynnisti uuden osaamisohjelman työllistettävyyden kohentamiseksi.

Heinäkuun täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit toivoivat EU:n monivuotisen rahoituskehyksen päivittämistä siten, että se huomioisi paremmin erityisesti nuorisotyöttömyyden.

Lue lisää EU:n työttömyyden vastaisista toimista englanniksi täällä.