Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Pelkästään kesäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten huhti-kesäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 0,9 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 04/2016–06/2016 ja 04/2015–06/2015, % (TOL 2008)

ktps_2016_06_2016-08-11_tie_001_fi_001

Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa nopeimmin rakentamisen toimialalla, jossa kasvua kertyi 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvussa olivat myös yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (5,4 %), rahoitustoiminnan (2,8 %) sekä muiden palveluiden (2,8 %) ja kaupan (1,8 %) palkkasummat. Teollisuuden (-1,9 %) ja yksityisen koulutuksen (-0,9 %) palkkasummat vähenivät vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla huhti-kesäkuussa 2,2 prosenttia vuoden takaisesta

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli huhti-kesäkuussa 2,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Julkisen sektorin palkkasumma väheni uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 0,3 prosenttia vuoden takaisesta. Pelkästään kesäkuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma väheni 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten huhti-kesäkuussa palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla 1,5 prosenttia, kun taas julkisella sektorilla palkkasumma pysyi ennallaan.

Koko talouden sekä yksityisen ja julkisen sektorin palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 04/2016–06/2016 ja 04/2015–06/2015, % (TOL 2008 ja S 2012)

ktps_2016_06_2016-08-11_tie_001_fi_002

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Palkkasummakuvaajissa otettiin toukokuun 2016 tiedoista alkaen käyttöön uusi pienten yritysten lopetustietojen käsittely. Tämä vaikutti tietojen tarkentumiseen vuodenvaihteen ja alkuvuoden 2016 osalta.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus