:KUUNTELE JUTTU: Selvitys: Iso joukko vanhuuseläkeläisiä käy edelleen töissä

2016-08-24 12_29_09-Vanhuuselakkeella_tyoskentely_julkisella_sektorilla_Keva2016.pdf - Nitro Reader

Yllättävän moni suomalainen jatkaa työntekoa senkin jälkeen, kun on jo jäänyt vanhuuseläkkeelle. Työskentelevien eläkeläisten määrä on pienessä laskussa, mutta silti noin 17 prosenttia julkisen sektorin vanhuuseläkeläisistä käy ansiotyössä. Eniten eläkeläisiä työskentelee hoitoalalla ja opetusalalla.

Tuoreen Kevan selvityksen mukaan vuonna 2014 noin 17 prosenttia julkisen sektorin alle 68-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä jatkoi työntekoa eläkkeelläkin. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 18 000 henkilöä.

– Selvityksessä tarkasteltiin vuosia 2005-2014. Ansiotyön tekeminen vanhuuseläkkeen rinnalla yleistyi selvästi vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen, mutta parina viime vuotena kasvu on taittunut, kertoo tilastoanalyytikko Petra Sohlman Kevasta.

Eläketurvakeskuksen mukaan koko työeläkesektorin vanhuuseläkeläisistä noin 10 prosenttia työskentelee vanhuuseläkkeellä. Julkisella sektorilla työskentelyn jatkaminen on siis jonkin verran yleisempää kuin yksityisellä sektorilla.

Työntekoa jatketaan omalla alalla

Vanhuuseläkeläiset työskentelevät useimmiten samalla alalla, jolta ovat jääneet eläkkeelle. Määrällisesti eniten eläkeläisiä työskentelee hoitoalalla ja opetusalalla, jotka ovat julkisen sektorin ylivoimaisesti suurimpia ammattialoja. Suhteellisesti eniten töitä eläkkeellä tekevät lääkärit, sotilaat ja rajavirkamiehet sekä hoitajat.

Erityisryhmän töissä jatkavien joukossa muodostavat sotilaseläkkeellä olevat. Heistä jopa 35 prosenttia tekee töitä vanhuuseläkkeen rinnalla. Tämä johtuu siitä, että sotilaiden eläkeiät ovat huomattavasti alhaisempia kuin muiden julkisen sektorin työntekijöiden.

– Vanhuuseläkkeellä tehdyn työn määrä vaihtelee paljon. Suurella osalla työssäkäyvistä vanhuuseläkeläisistä vuosiansiot ovat hyvin vaatimattomia, sillä noin puolet ansaitsee keskimäärin vain joitakin satoja euroja kuukaudessa, Sohlman kertoo.

– Toisaalta kasvava joukko vanhuuseläkeläisistä on vuosiansioiden perusteella täysiaikaisesti töissä. Tällaisia ammattiryhmiä ovat muun muassa lääkärit, opettajat, sotilaat ja kuljetustyöntekijät.

Eläkkeen pienuus ei vaikuta olevan ainakaan tärkein syy vanhuuseläkkeellä työskentelyn jatkamiseen. Eläkkeellä töissä käyvien eläkkeet ovat keskimäärin suurempia kuin niiden, jotka eivät käy työssä. Hoito- ja opetusalalla todennäköisesti on tarjolla mahdollisuuksia tehdä osa-aikaista ja satunnaista työtä eläkkeen rinnalla, ja työntekijän motiivina voi olla halu pysyä mukana työelämässä.

Työeläkettä kertyy työansioista 68-vuotiaaksi asti. Jos vanhuuseläkkeelle jo jäänyt työskentelee eläkkeellä ollessaan, hän saa työstä kertyvän eläkkeen aiemman eläkkeensä päälle täyttäessään 68 vuotta.

Kevan tilastoselvityksessä tarkasteltiin alle 68-vuotiaiden julkiselta sektorilta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työntekoa vuosina 2005-2014.