Keski-Uudenmaan kunnat yhdessä työllisyyttä parantamaan: duuniportaali.fi

ba661e51-94ce-4d8d-947a-066362b2610d-main_image

Työttömiä työnhakijoita*: Tuusula 1783, Järvenpää 2590 ja Kerava 2318 – jotain on pakko tehdä! Kun Järvenpää, Kerava ja Tuusula yhdistivät voimansa työllisyyden edistämiseksi, syntyi yhteinen duuniportaali.fi-palvelu: Keski-Uudenmaan duuniportaali auttaa työnhakijaa ja työnantajaa kohtaamaan.

Keravalla pilotoitiin maaliskuussa 2016 uudenlainen sähköinen palvelu työnhakijoille ja työntekijää tarvitseville lähialueen yrityksille, www.keravanduuniportaali.fi. Duuniportaali-palvelua on kehitetty edelleen yhteistyössä Tuusulan ja Järvenpään elinkeino- ja työllisyyspalvelujen kanssa ja nyt portaali on laajentunut Keski-Uudellamaalla alueelliseksi palveluksi – auttamaan työtä ja sen tekijää löytämään toisensa osoitteessa duuniportaali.fi.

Duuniportaali.fi-palvelu on kehitetty paikallisen työllistämisen / työllistymisen avuksi, helpottamaan mukana olevien kuntien työllisyystilannetta. Palvelu ei korvaa työ- ja elinkeinotoimiston palveluja, vaan toimii paikallisesti. Sen tavoitteena on paitsi vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, myös tehdä näkyväksi piilotyöpaikkoja. Samalla se ohjaa alueen työnetsijöitä löytämään uusia mahdollisuuksia kodin läheltä sekä tarjoaa työkokeilu- ja kesätyöllistymispaikkoja.

Duuniportaali helpottaa sekä yrityksen rekrytointiprosessia että madaltaa työnhakijan kynnystä hakea työtä. Sekä työnhakija että yritys voivat jättää oman ilmoituksensa täysin anonyymisti. Palvelu on maksuton ja sen käyttäminen vaatii ainoastaan rekisteröitymisen, jonka jälkeen työnantajat ja työnhakijat näkevät kolmen kunnan tarjonnan. Avoimia työpaikkoja tai työnhakijoiden ilmoituksia voi etsiä toimialan ja työn luonteen mukaan. Myös kotitaloudet voivat laittaa työpaikkailmoituksen duuniportaaliin. Yrityskauppaosiossa yritys voi etsiä jatkajaa, jos sukupolvenvaihdos ei muutoin ole mahdollinen.

Palvelu tarjoaa myös asiantuntijakumppaneiden tietoa työllistämisen tukivaihtoehdoista ja yrittäjyydestä. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Keudan oppisopimuskeskus, TE-palvelut, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy eli Keuke sekä Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry.

Keravan duuniportaalin laajentuminen kolmen kunnan yhteiseksi työkaluksi on oiva esimerkki siitä, mitä yhteistyö ja asioihin tarttuminen kuntien välillä voi parhaimmillaan olla. Työnantajan ja työhakijan kohtaamisongelmaan on tartuttu konkreettisesti ja haettu paikallisesti ratkaisu. Työllisyyden edistäminen on kuntien yhteinen – ja kuntatalouden kannalta erittäin tärkeä tavoite, ja duuniportaali on siihen hyvä työkalu. Hyvä työ ei tapahdu yksin, vaan se tehdään yhteistyössä kuntien, paikallisten yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa”, toteavat kolmen kunnan elinkeino- ja työllisyysvastaavat.

Duuniportaali on mukana oleville kunnille tärkeä projekti myös siksi, että työllisyyden hoidon merkitys kuntataloudelle on tärkeä, valtakunnallinen aihe. Palvelun käytöstä järjestetään infotilaisuuksia ja sen käyttöönottoa edistetään kuntien elinkeino- ja työllisyyspalvelujen neuvonnassa.

Linkit:
http://duuniportaali.fi