UPM Raflatacin Tampereen tehtaalla on tehty paikallinen sopimus työaikapankista

entrance_02

Tarralaminaattia valmistavan UPM Raflatacin Tampereen tehtaalla on allekirjoitettu työntekijöitä koskeva paikallinen sopimus työaikapankista. Sopimus antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnitella työn tekemistä ja konekannan käyttöä joustavasti ja tehokkaasti. Sopimus astuu voimaan joulukuun puolivälissä.

“Valmistamme korkean lisäarvon etiketöintimateriaaleja globaaleille markkinoille. Toimintaympäristömme näissä erikoistuotteissa on jatkuvassa muutoksessa: asiakkaan laatuvaatimukset kasvavat, uusien tuotteiden lukumäärä kasvaa, ajosarjat pienenevät ja toimitusaikavaatimukset kiristyvät entisestään. Voidaksemme vastata näihin haasteisiin nykyistä paremmin, olemme nyt luomassa koko tehtaalle joustavaa yhdessä tekemisen mallia. Uusi työaikapankkisopimus antaa tähän loistavan pohjan,” sanoo Arto Tuomi, Tampereen tehtaanjohtaja ja EMEIA-alueen erikoistuotteiden tuotantojohtaja.

“Nyt sovittu työaikapankki ei ole perinteinen voimakkaaseen kausivaihteluun perustuva sopimus, vaan se on räätälöity vastaamaan oman toimialamme haasteisiin. Suomi on kaukana markkinoista ja meillä on pitkät toimitusajat.Työaikapankin avulla pyrimme kuromaan umpeen tätä takamatkaa.”

Sopimuksen mukaan päivittäinen työaika voi tuotannollisesta tilanteesta riippuen olla jatkossa 0-12 tuntia. Työaika tasaantuu verovuoden aikana.

“Sopimus perustuu vahvasti UPM:n arvoihin – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä, uudistu rohkeasti – ja antaa meille ihan uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen yhdessä”.

“Tämä uusi toimintamalli vahvistaa asemaamme erikoistuotteiden toimittajana ja antaa meille etumatkaa kilpailijoihin. Se myös luo erinomaiset edellytykset toiminnan kehittämiselle Tampereen yksikössä. Pystymme jatkossa huomioimaan työntekijöiden yksilölliset tarpeet paremmin ja voimme tukea päivittäiseen jaksamiseen liittyviä asioita”, sanoo pääluottamusmies Pertti Niemi.

UPM on ottanut vahvasti kantaa paikallisen sopimisen puolesta. Työehtojen tulisi tukea joustavuutta ja tarvelähtöisyyttä. Paras asiantuntemus siihen, miten erilaisissa suhdannetilanteissa toimitaan, on työpaikoilla paikallisesti.

UPM Raflatacin Tampereen yksikössä valmistetaan erikoistarralaminaattia vaativiin loppukäyttöihin esim. juoma- ja lääketeollisuudessa. Tesoman kaupunginosassa toimivassa yksikössä työskentelee yhteensä 350 henkilöä, näistä n. 200 tehdasorganisaation palveluksessa. Tuotannossa töitä tehdään pääsääntöisesti kolmessa vuorossa. Tehdastoimintojen lisäksi Tampereen yksikössä on myös UPM Raflatacin Erikoistuote- ja Filmiliiketoiminnan muita toimintoja kuten tutkimus ja tuotekehitys. Tehdas on perustettu vuonna 1972. UPM Raflatacilla on kaikkiaan 11 tehdasta, Suomen lisäksi Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Malesiassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

UPM Raflatac ilmoitti syyskuussa uudesta globaalista liiketoimintamallista. Tampereella on jatkossakin vahva rooli erikoistarralaminaattia valmistavana tehtaana.