Työeläke-lehti: Osittainen eläke nousukiidossa

fcdcc5b85a0324d7d0d23dee50aec236-1571x2000

Eläkeikää lähestyvät ovat löytäneet uuden eläkelajin. Kiinnostus hakea osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle näkyy eläkelaitosten asiakaspalvelussa. Kevan palvelupäällikkö Jukka Lehtiö kertoo tunnelmista Työeläke-lehden kansiaiheessa otsikolla ”Nysse tuli”.

– Ei tullut lunta tupaan. Ensi tunnelmat eläkeuudistuksesta ovat melko lailla odotetun mukaiset. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet ovat maksussa helmikuussa, toteaa asiakaspalvelun konkari Lehtiö.

Helmikuun alkuun mennessä yhteensä noin pari tuhatta hakemusta on jätetty sisään eläkelaitoksiin. Osittaisesta eläkkeestä sukeutuu hitti, jos kiinnostus pysyy samalla tasolla.

Eläke yhä useamman toimeentulon lähde

Eläkeläisten toimeentulo on kohentunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Jotta kuva eläkeläisten tulonmuodostuksesta hahmottuisi, on pienituloisuutta tutkittava monesta suunnasta. Aihepiiriin paneutuneet ekonomistit Kati Ahonen ja Juha Rantala avaavat uusimmassa Työeläke-lehdessä köyhyysriskin käsitettä ja määrittelytapaa.

Työeläke tuo leivän pöytään 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Infografiikkasivulla lehti tarjoaa lukijoille tilastofaktaa kansaneläkkeen ja työeläkkeen saajien jakaumasta.

Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan työeläkeindeksin muuttamista palkkaindeksiksi. Työeläke-lehti selvitti indeksitarkistusten vaikutukset vuosina 2011–2015 viidessä Pohjoismaassa.

Pohjoismainen vertailu osoittaa, että indeksit ovat Ruotsia lukuun ottamatta nostaneet eläkkeiden ostovoimaa. Suomessa reaalinen kehitys on hienoisesti parantanut eläkkeiden ostovoimaa.

Miten vakuutetaan työskentely kahdessa maassa?

Suomalainen rakennusfirma palkkaa virolaisen hitsaajan helsinkiläiselle työmaalle. Työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut Suomeen samoin kuin muistakin työntekijöistään. Kuukauden kuluttua maksut onkin hoidettava Viroon, vaikka työtä tehdään Suomessa suomalaiselle työnantajalle. Miksi näin?

Kyse on EU:n vakuuttamissäännöistä ja kahdessa maassa työskentelyn kimuranteista vakuuttamistilanteista. A1-luokan kansalaisista kertova juttu selvittää työn vakuuttamisen periaatteita juuri ilmestyneessä Työeläke-lehden helmikuun numerossa.

Työeläke on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti. Lehteä julkaisee Eläketurvakeskus.

Digilehteen, Työeläke 1:2017