SUOMESSA VALOISAT REKRYTOINTINÄKYMÄT – yli 60% rekrytointipäättäjistä uskoo rekrytointimäärien kasvavan vuonna 2017

kansallinen-rekrytointitutkimus-2017-duunitori-final-03

HELSINKI – 18. toukokuuta 2017 – Kansallinen rekrytointitutkimus toteutettiin viidettä kertaa. Jopa 63 prosenttia suomalaisista rekrytointipäättäjistä uskoo rekrytointimäärien kasvavan organisaatiossaan tänä vuonna. Tämä selviää juuri julkaistun Kansallisen rekrytointitutkimuksen tuloksista.

Rekrytointinäkymät valoisia – suurin osa rekrtointipäättäjistä uskoo palkkausmäärien kasvuun

Jopa 63 prosenttia suomalaisista rekrytointipäättäjistä uskoo rekrytointimäärien kasvavan organisaatiossaan tänä vuonna. Rekrytointitutkimuksen mukaan 20% vastaajista odottaa rekrytointimäärien kasvavan runsaasti, kun taas hienoista kasvua odottaa 43% vastaajista. Vastaajista 22% odottaa rekrytointimäärän pysyvän ennallaan tänä vuonna ja vain 15% uskoo määrien laskuun.

“Uskon, että tässä heijastuu yleinen positiivinen vire, joka on nyt nähtävissä taloudessa. Vuoden 2017 rekrytointimäärät heijastavat uusia investointipäätöksiä ja talouden elpymistä” , kertoo rekrytointitutkimuksen toteuttaneen Duunitori Oy:n toimitusjohtaja, Thomas Grönholm.

kansallinen-rekrytointitutkimus-2017-duunitori-final-04

kansallinen-rekrytointitutkimus-2017-duunitori-final-11

Päteviä ehdokkaita on vaikeampi löytää kuin ennen

Rekrytointimäärien kasvun kääntöpuolena on pätevien hakijoiden löytäminen. Tutkimuksen mukaan pätevien ehdokkaiden löytyminen on muuttunut vaikeammaksi viimeisen vuoden aikana (vaikeutunut 63%, helpottunut 18%, ei muutosta, 19% ). Myös erityisasiantuntijoiden rekrytoinnin on koettu vaikeutuvan, kun taas nuorten ja vastavalmistuneiden rekrytoinnin koetaan olevan pääosin helpompaa (37%) tai tilanteen pysyneen ennallaan (50%). Vain 13% uskoo nuorten rekrytoimisen vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana.

Facebook noussut rekrytointikanavana LinkedInin rinnalle – TE-palvelut on edelleen yksi tärkeimmistä

Yli 80% rekrytointipäättäjistä pitää sosiaalista mediaa erittäin tehokkaana työnhaun ja rekrytoinnin kanavana. Vaikka LinkedIniä pidetään yleisesti työnhakuun liittyvistä some-kanavista tärkeimpänä, niin Facebook on rekrytointikanavana noussut lähes yhtä tärkeäksi.

“Facebookin nousu LinkedInin rinnalle rekrytoijien työkalupakissa johtuu kahdesta asiasta: ensinnäkin Facebookissa käytetty aika on moninkertainen LinkedIniin verrattuna ja toiseksi tämän some-kanavan mahdollisuudet ovat alkaneet vihdoin aueta myös rekrytointipäättäjille”, toteaa Thomas Grönholm, Duunitorin toimitusjohtaja.

“Tietysti headhunttereita ajatellen LinkedInissä on hyvä pitää profiili aina kunnossa. Suurin osa rekrytoinneista tehdään kuitenkin julkisina ilmoitushakuina ja siihen Facebook tarjoaa kattavamman kokonaisuuden”, jatkaa Grönholm.

Suomalaisista kaupallisista rekrytointimedioista tärkeimmäksi palveluksi nousi Oikotien Työpaikat, toiseksi Duunitori ja kolmanneksi Monster. Kun listaa laajennetaan julkisilla työnhakupalveluilla, niin työministeriön TE-palvelut (eli MOL) kiilaa yksityisten ohi tärkeimpänä palveluna.

Hyvä työnantajakuva ratkaisevaa rekrytoinnin onnistumiseksi

Jopa 95% kaikista vastaajista uskovat, että myönteinen työnantajakuva on ratkaisevaa rekrytoinnin onnistumisen kannalta. “Työmarkkinat ovat siirtymässä yhä kohti työnhakijan markkinoita. Tästä on selkeänä merkkinä rekrytoijien lähes yksimielinen käsitys työnantajakuvan merkityksestä”, mainitsee Duunitorin palvelujohtaja Martti Kuusanmäki.

Aikaisempi työkokemus ja koulutus eivät enää yhtä tärkeitä – motivaatio, persoona ja arvot ratkaisevat

Hakijan motivaatio ja persoona ovat ylivoimaisesti tärkeimmät rekrytointipäätökseen vaikuttavat tekijät. Koulutus ja aikaisempi työkokemus ei kiinnosta rekrytoijia enää yhtä paljon. Lisäksi jopa 80% rekrytointipäättäjistä kokee, että ehdokkaan sopiminen yrityskulttuuriin on ratkaiseva tekijä rekrytoinnissa. “Olemme kysyneet vastaavaa asiaa viitenä peräkkäisenä vuotena ja näyttää siltä, että CV:stä selkeästi ilmenevien asioiden merkitys on vähentynyt suhteessa persoonallisiin tekijöihin”, kertoo Grönholm.

Kansalliseen rekrytointitutkimukseen osallistui lähes 200 suomalaista rekrytointipäätöksiä tekevää ammattilaista. Kansallisen rekrytointitutkimuksen toteuttaa vuosittain Duunitori Oy. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna viidennen kerran. Tutkimuksen voi ladata osoitteesta http://rekrytointitutkimus.fi/ .