SAK:n kysely: Kesätyöpaikkoja jaossa hiukan vähemmän tänä kesänä kuin kahtena aiempana vuotena

Kesätyöpaikkojen määrä on taas tänä kesänä vähentymässä kahden kasvuvuoden jälkeen.

SAK:laisille luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä palkkaa tänä vuonna 71 prosenttia työpaikoista. Vuonna 2018 luottamusmiehistä 74 prosenttia kertoi työpaikkansa työllistävän kesätyöntekijöitä ja vuonna 2017 vastaava luku oli 72 prosenttia.

Tämän kesän luvut ovat laskusta huolimatta korkeammat kuin ennen noususuhdannetta, sillä SAK:laiset työpaikat palkkaavat edelleen enemmän kesätyöntekijöitä nyt kuin vuonna 2016 (64 prosenttia) tai vuonna 2015 (68 prosenttia).

Eniten kesätyöpaikkoja on tänä vuonna SAK:n luottamushenkilökyselyn mukaan julkisilla aloilla ja heikoiten kuljetusaloilla. Työpaikkojen määrä on vähentynyt eniten teollisuuden aloilla, joista 71 prosenttia palkkaa tänä vuonna kesätyöntekijöitä. Viime vuonna näin teki 76 prosenttia alan työpaikoista.

– Toivomme yritysten harkitsevan vielä kesätyöntekijöiden palkkaamista, jotta mahdollisimman moni nuori saisi tarpeellista kokemusta työelämästä myös tänä kesänä, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho kannustaa.

– Nuorten työllistäminen kannattaa, sillä kesätyö on yritykselle hyvä keino löytää uusia työntekijöitä ja saada uusia kyvykkäitä nuoria kiinnostumaan alalle opiskelusta. Diginatiivit voivat myös tuoda mukanaan työpaikalle aivan uudenlaisia näkökulmia.

Rasinaho harmittelee, että etenkin Tutustu työelämään ja tienaa -mallin kautta palkattavien työntekijöiden määrä ei ole edelleenkään lisääntynyt. SAK:n kyselyn mukaan luottamusmiehistä vain noin joka viides eli 19 prosenttia kertoo, että oma työpaikka palkkaa nuoria ohjelman kautta.

– Tutustu työelämään ja tienaa -malli sopii kaikkein nuorimmille kesätyöhakijoille, joiden on vaikea saada ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Toivon yritysten tutustuvan malliin ja harkitsevan sitä, jotta mahdollisimman moni nuori saisi tutustua työelämään jo tänä kesänä.

SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija muistuttaa myös perehdytyksen tärkeydestä. SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä joka neljäs kertoi, ettei työnantaja tee kesätyöntekijöille lainkaan perehdytyssuunnitelmaa.

– Perehdytys on työturvallisuuskysymys. Siihen kannattaa sijoittaa, sillä hyvä perehdytys sujuvoittaa myös työnteon aloittamista, Rasinaho lisää.

SAK:n luottamusmiespaneeliin vastasi huhtikuussa miltei 900 SAK:laista luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua. SAK:n edustamat liitot tulevat teollisuudesta, yksityiseltä palvelualalta, kuljetusalalta sekä julkiselta sektorilta.

Lue lisää SAK:n luottamusmiespaneelin tuloksista.