Sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä listattu

Duunitori on julkaissut listan sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä. Kuvakaappaus Duunitori.fi-sivustolta.

Kotus tehnyt yhteistyötä työnhakusivusto Duunitorin kanssa.

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) asiantuntijat ovat käyneet läpi yli sata sukupuolittunutta ammattinimikettä ja koostaneet niille sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja. Niistä laadittiin lista yhteistyössä työnhakusivusto Duunitorin kanssa.

Ehdotukset tehtiin pitkälti olemassa olevien sukupuolineutraalien nimikkeiden pohjalta. Vaihtoehtojen koonnissa otettiin huomioon kunkin nimike-ehdokkaan vakiintuneisuus ja ymmärrettävyys. Lisäksi kartoitettiin työnkuvia ja sitä, säätelevätkö nimikettä lait tai muut tekstit.

Duunitori haluaa osaltaan edistää työelämän tasa-arvoa ja ohjata käyttämään sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä hakukoneessaan. Kotus pitää Duunitorin avausta tärkeänä ja kannustaa sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttöön työpaikkailmoituksissa sekä virallisissa tekstiyhteyksissä. Näin ei toisteta stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että jotkin ammattialat sopivat vain tietylle sukupuolelle.

Neutraalien nimikkeiden yleistymistä jouduttaa myös se, että aihetta pidetään esillä. Kun kielenkäyttäjät ovat tietoisia ilmiöstä, he osaavat myös kiinnittää siihen huomiota. Esimerkiksi esimiehen asemesta voi tilanteen mukaan puhua lähijohtajastatiiminvetäjästäpäälliköstäryhmänjohtajastaryhmänvetäjästätyönjohtajastajohtajasta tai esihenkilöstä.