Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä EU:ssa

Naiset ansaitsevat keskimäärin 16 % vähemmän kuin miehet palkkatöistä EU:ssa. Lue, miten palkkaero lasketaan ja mitä syitä sen taustalla piilee.

Jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957 säädettiin periaatteesta, jonka mukaan naisille ja miehille tulee maksaa samasta työstä samaa palkkaa. Sukupuolten välinen palkkaero on kuitenkin edelleen olemassa, eikä se ole viimeiseen kymmeneen vuoteen juuri pienentynyt,

Euroopan parlamentti on vaatinut toistuvasti lisää toimia palkkakuilun kaventamiseksi, ja nostaa aiheen esiin jälleen maanantaina 13. tammikuuta käytävässä täysistuntokeskustelussa.

Miten sukupuolten välinen palkkaero lasketaan?

Sukupuolten välinen palkkaero tarkoittaa eroa naisten ja miesten keskimääräisissä bruttoansioissa tunnilta. Se lasketaan työntekijöille maksetun palkan perusteella ennen tuloverojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämistä. Vain vähintään kymmenen työntekijän yritykset otetaan mukaan laskuihin.

Tällä tavoin laskettuna palkkaeron syissä ei oteta huomioon monia muita asioita, kuten koulutusta, työtunteja, työtehtäviä, keskeytyksiä työuralla tai osa-aikatyötä. Laskelmat osoittavat kuitenkin, että kaikkialla EU:ssa naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet.

Sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa

Palkkakuilu naisten ja miesten välillä vaihtelee eri puolilla EU:ta. Suurimmat erot ovat Virossa (25,6 %), Tšekissä (21,1 %), Saksassa (21 %) ja Isossa-Britanniassa (20,8 %), pienimmät puolestaan Romaniassa (3,5 %), Italiassa ja Luxemburgissa (5 % kummassakin) sekä Belgiassa (7 %). Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on EU:n seitsemänneksi suurin – 16,7 %.

Yhtäläisestä palkasta säädetään EU-direktiivissä, mutta Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt direktiivin päivittämistä ja lisätoimenpiteitä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut komission aikovan ehdottaa uutta tasa-arvostrategiaa sekä sitovia sääntöjä palkkauksen avoimuudesta.

Lue lisää parlamentin toimista sukupuolten välisen tasa-arvon hyväksi.

Mistä palkkakuilu johtuu?

Tilastojen tulkitseminen ei ole helppoa, sillä pieni palkkaero sukupuolten välillä ei välttämättä tarkoita tasa-arvoisempia työmarkkinoita. Joissakin EU-maissa pieni palkkaero johtuu naisten vähäisestä osallistumisesta työelämään. Suuret palkkaerot puolestaan selittyvät monissa maissa naisten suurella osuudella osa-aikatöissä tai sukupuolittuneilla ammattivalinnoilla.

Keskimäärin naiset tekevät enemmän palkatonta työtä (esimerkiksi kotitöitä ja lastenhoitoa) ja miehet palkkatyötä: EU:ssa vain 8,7 % miehistä työskentelee osa-aikaisesti, kun taas naisista lähes kolmannes tekee näin. Naiset tekevät kuitenkin enemmän töitä viikossa kuin miehet.

Naiset siis paitsi ansaitsevat vähemmän tunnilta kuin miehet, tekevät myös vähemmän palkkatyötunteja ja ovat useammin työelämän ulkopuolella. Kun nämä kaikki tekijät otetaan huomioon, naisten ja miesten välinen ero ansioissa on lähes 40 % (tilasto vuodelta 2014).

Naisilla on lisäksi miehiä paljon todennäköisemmin keskeytyksiä työurassa johtuen monesti perhe- ja hoivavelvollisuuksista.

Noin 30 % sukupuolten välisestä palkkakuilusta selittyy naisten yliedustuksella keskimääräistä matalapalkkaisemmilla aloilla, kuten myynnin, koulutuksen tai hoiva-alalla. Monilla tieteen ja teknologian aloilla puolestaan miesten osuus on edelleen erittäin korkea (yli 80 %).

Naiset ovat miehiä harvemmin johtotehtävissä. Suurimpien yritysten johtajista alle 7 % on naisia. Eurostatin tilastojen mukaan naisjohtajat ovat suhteellisesti kaikkein epäedullisimmassa asemassa, sillä heidän tuntiansionsa ovat 23 % pienemmät kuin miesjohtajien.

Naiset kärsivät edelleen myös syrjinnästä työpaikoilla, kuten mieskollegoita pienemmästä palkasta samoissa tehtävissä tai työtehtävien alentamisesta vanhempainvapaalta palatessa.

Palkkakuilun poistamisen edut

Palkkaero sukupuolten välillä kasvaa entisestään iän myötä uran edetessä ja perhe-elämän vaatimusten lisääntyessä. Koska naisilla on vähemmän rahaa säästöön ja sijoitettavaksi, sukupuolten välinen kuilu kasvaa entisestään, ja naiset ovat suuremmassa riskissä elää köyhyydessä vanhemmiten. Sukupuolten välinen eläke-ero oli noin 36 % vuonna 2017.

Yhtäläisessä palkassa ei ole kyse vain oikeudenmukaisuudesta, vaan se vauhdittaisi myös taloutta, kun naisille jäisi enemmän rahaa kulutettavaksi. Se lisäisi veropohjaa ja veisi jonkin verran painetta pois hyvinvointiyhteiskunnalta. Arvioiden mukaan palkkakuilun kaventaminen prosenttiyksiköllä lisäisi bruttokansantuotetta 0,1 prosentilla.