Mari Kiviniemi kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi Kuva: Kaupan liitto / Lauri Eriksson

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan 2021 suojelija, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin mahdollisuuksien mukaan. Kauppa on elinkeinoelämän suurin nuorten työllistäjä ja tarjoaa monelle nuorelle ensimmäiset työkokemukset – myös tulevana kesänä.

”Kesätyöt tarjoavat nuorelle rahan lisäksi tärkeitä työelämän taitoja ja auttavat arvioimaan eri alojen ja tehtävien hyviä ja huonoja puolia. Kesätyökokemukset voivat suunnata nuoren uravalintoja merkittävästikin”, Mari Kiviniemi huomautti Oikotie Työpaikkojen järjestämässä Vastuullinen kesäduuni -kampanjan aloitusseminaarissa tänään 21. tammikuuta.

Seminaarissa julkistettiin Vastuullinen kesäduuni -kampanjan suojelija vuodelle 2021. Kunniatehtävän vastaanottanut Mari Kiviniemi painotti puheenvuorossaan jatkuvan perehdyttämisen tärkeyttä.

”Kesätyöntekijä on perehdytettävä ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta perehdytystä on muistettava jatkaa koko kesätyön ajan. Yllättäviä tilanteita tulee aina vastaan, eikä nuorella ole lyhyellä työkokemuksella välttämättä valmiuksia reagoida niihin.”

Myös jatkuva kommunikaatio ja palautteen saaminen on nuorille hyvin tärkeää.

”Työnantajat ja esimiehet toivottavasti muistavat kysyä usein, miten kesätyössä menee, ja antavat herkästi myönteistä palautetta. Ja toki palautteen saaminen on arvokasta myös työnantajalle”, Kiviniemi jatkaa.

Nuoria Kiviniemi muistutti siitä, että pikkumokat kuuluvat työelämään. Jokainen tekee niitä, eikä niihin kannata jumiutua.

Kilpailu työntekijöistä kovenee

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tänään julkaiseman kesätyökyselyn mukaan kesätyöpaikkojen määrä romahti viime vuonna noin 80 000:een. Kesätyökyselystä ilmeni myös, että palvelualat tarjosivat vuoden 2020 kesätyöpaikoista noin kaksi kolmasosaa. Näistä liki puolet oli kaupan alalla. Tänä vuonna joka neljäs kaupan alan yritys suunnittelee palkkaavansa kesätyöntekijöitä enemmän kuin viime kesänä.

Työnantajille Kiviniemellä on selvä viesti: kilpailu työntekijöistä kovenee tulevina vuosina. Kiviniemi kannustaakin yrityksiä tarjoamaan kesätöitä, jos vain suinkin mahdollista.

“Kaupan ala tarjoaa normaalina vuonna yli 30 000 kesätyöpaikkaa. Vaikka koronatilanne tuo epävarmuutta tähänkin vuoteen, on positiivinen vire nähtävissä. Kesä 2021 tarjoaa työnantajille mahdollisuuden näyttää, kuinka monipuolisia töitä oma ala tarjoaa”, Mari Kiviniemi sanoo.

Vastuullisesti ja turvallisesti – ei tarpeettomin koronarajoituksin

Vastuullinen kesäduuni -kampanja tähtää tänä vuonna 100 000 kesätyöpaikkaan. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen: hyvään hakijakokemukseen, mielekkääseen työhön, perehdytykseen ja ohjaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen, kohtuulliseen palkkaan sekä kirjalliseen työsopimukseen ja todistukseen.

”Ensimmäisiä työkokemuksiaan kartuttavalle kesätyöntekijälle vastuullisesti toimiva työnantaja on todella tärkeä. Kyse ei ole vain lakien ja työehtosopimusten pykälien, vaan niiden hengen noudattamisesta: tasapuolisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä hengestä työpaikalla”, Kiviniemi painottaa.

Myös viesti päättäjille on selkeä: Kiviniemen mielestä on tärkeää, ettei koronarajoituksilla tarpeettomasti heikennetä kesäsesongin hyödyntämistä yrityksissä.

“Nyt on tärkeää mahdollistaa kesätyöt, turvallisesti ja vastuullisesti. Rajoituksia tulee asettaa vain todella tarvittaessa sekä alueiden ja yritysten erityispiirteet huomioiden.”

Lisätietoa: Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, 050 511 3189, mari.kiviniemi(at)kauppa.fi

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on mukana jo yli 520 työnantajaa. Kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat S-ryhmä, EK, Talous ja nuoret TAT sekä T-media. Kaupan liitto jatkaa hankkeen asiantuntija- ja toimialakumppanina. Lisätietoa Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta: www.kesaduuni.org