Category «Eläketurvakeskus»

Pehmeillä keinoilla työurat pitemmiksi

Johtamiskäytännöt, työn imun vahvistaminen ja henkilöstökoulutus tulisi nähdä yhtä tärkeänä kuin työn vaarojen ja haittojen ehkäiseminen, koska niillä voidaan vaikuttaa merkittävästi työurien vakauteen ja pituuteen. Näin todetaan uudessa tutkimuskokoelmassa Työolot ja työurat. Työpaikoilla voidaan tehdä paljon, mikäli  halutaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä. – Valtaosalla ikääntyvistä työkyky on hyvä. Heidän kiinnostustaan jatkaa työssä vanhuuseläkkeelle asti voidaan lisätä …

Maahanmuuttajaryhmien työurissa suuria eroja

Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on parantunut merkittävästi 1990-luvulta. Erot ryhmien välillä ovat kuitenkin suuria. Vähiten työllistä aikaa on kertynyt Lähi-idästä tai Somaliasta muuttaneille naisille. Suurin työllisen ajan osuus on Virosta saapuneilla nuorilla miehillä, käy ilmi ainutlaatuisesta rekisteritutkimuksesta. Maahanmuuttajat ovat työllisinä keskimäärin 40 prosenttia maassaoloajastaan. Työllinen aika eroaa kuitenkin selkeästi sukupuolen, ikäluokan, muuttoajankohdan ja maaryhmien kesken, käy …