Category «Työsuojelu»

Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

Enemmistö työpaikkojen henkilöstön työoloihin ja hyvinvointiin vaikuttavista avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Neljänneksen mukaan alkoholihaittojen odotetaan korjaantuvan työpaikalla itsestään. Tiedot ilmenevät A-klinikkasäätiön tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi marraskuussa 2015 yhteensä 849 henkilöä. He edustivat luottamushenkilöitä, työsuojelua, esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työterveyshuoltoa. ”Kysely osoittaa, että työpaikoilla tarvitaan edelleen koulutusta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Varhaisen puuttumisen malli …

Työsuojeluviranomainen muistuttaa: Tauotus ja jäähdytys auttavat jaksamaan helteellä

Koneellinen jäähdytys on helpottanut helteellä työskentelevien oloja monilla työpaikoilla. Kuumuus kiusaa kuitenkin edelleen monia työssä. Ilma tuntuu sitä kuumemmalta, mitä kosteampaa se on. Esimerkiksi kasvihuoneissa tai keittiöissä voi olla niin kuumaa ja kosteaa, että työolot voivat pahimmillaan olla työntekijöiden terveydelle haitalliset. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. …

Nelivuotinen hanke kehitti kuntien työsuojelua

Työsuojeluviranomaisen valtakunnallisen kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen loppuraportti on valmistunut. “Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” –hanke kehitti kuntien työsuojelua vuosina 2012 – 2015. Mukana hankkeessa olivat lisäksi Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Valvontaa kohdistettiin kunnan koko organisaatioon eli ylimpään johtoon, toimialan johtoon sekä …