Category «Palkat»

Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä EU:ssa

Naiset ansaitsevat keskimäärin 16 % vähemmän kuin miehet palkkatöistä EU:ssa. Lue, miten palkkaero lasketaan ja mitä syitä sen taustalla piilee. Jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957 säädettiin periaatteesta, jonka mukaan naisille ja miehille tulee maksaa samasta työstä samaa palkkaa. Sukupuolten välinen palkkaero on kuitenkin edelleen olemassa, eikä se ole viimeiseen kymmeneen vuoteen juuri pienentynyt, Euroopan parlamentti on …

SAK:n kysely: Yli kaksi kolmasosaa luottamushenkilöistä haluaa palkat julkisiksi työpaikoilla

Palkka-avoimuudella on laaja kannatus SAK:laisten luottamushenkilöiden keskuudessa: yli 67 prosenttia heistä kannattaa palkkojen avaamista julkisiksi työpaikoilla. SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan palkka-avoimuuden kannattajista lähes kolmannes (31,5 %) julkistaisi kaikki palkanosat. Pelkän tehtäväkohtaisen palkan julkistamisen kannalla on 22,8 prosenttia myönteisen vastauksen antajista. Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen korostaa, että avoimuus auttaisi korjaamaan perusteettomat ja epätasa-arvoiset palkkaerot työpaikoilla. – Sukupuolten …