:TILASTOKESKUS: Työvoimatilastoja 60 vuotta

Työttömyysaste vuosina 1959–2018, 15–74-vuotiaat Työvoimatutkimusta on tehty Suomessa vuodesta 1959 alkaen. Kuudessakymmenessä vuodessa sekä työmarkkinat että työvoimatutkimus ovat muuttuneet paljon. Työvoimatutkimus on kehittynyt suppeasta postikyselystä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi haastattelututkimukseksi. Sen tärkein tehtävä – työvoiman kysynnän ja tarjonnan kuvaaminen – on kuitenkin pysynyt samana. Tässä julkaistavat aikasarjat työllisten ja työttömien määrästä, työttömyysasteesta ja työllisyysasteesta tarjoavat näköalan työmarkkinoihin …

Oikotie tutki: 60 % työikäisistä suomalaisista olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa

Lähes kolmannes suomalaisista harkitsee kouluttautumista uuteen ammattiin. Naiset haaveilevat miehiä useammin uudesta toimialasta tai ammatista, selviää Oikotie Työpaikkojen Näin Suomi hakee töitä -tutkimuksesta.   Palkkakehityksen varmistaminen on Näin Suomi hakee töitä -tutkimuksen mukaan yleisin syy työpaikan vaihtamisen harkintaan. Se on kuitenkin harvoin ainut syy. Työntekijä voi esimerkiksi etsiä uutta suuntaa ja mahdollisuutta hyödyntää osaamistaan monipuolisemmin. Työpaikan vaihtamiseen voi olla syynä …

Sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä listattu

Duunitori on julkaissut listan sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä. Kuvakaappaus Duunitori.fi-sivustolta. Kotus tehnyt yhteistyötä työnhakusivusto Duunitorin kanssa. Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) asiantuntijat ovat käyneet läpi yli sata sukupuolittunutta ammattinimikettä ja koostaneet niille sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja. Niistä laadittiin lista yhteistyössä työnhakusivusto Duunitorin kanssa. Ehdotukset tehtiin pitkälti olemassa olevien sukupuolineutraalien nimikkeiden pohjalta. Vaihtoehtojen koonnissa otettiin huomioon kunkin nimike-ehdokkaan vakiintuneisuus ja ymmärrettävyys. …

Kemian kesätyölaskuri 2019 teki ennätyksen

Koko kesän 2019 käynnissä ollut kemian kesätyölaskuri kerrytti uuden ennätyksen. Yritykset ilmoittivat työllistäneensä 2707 kesätyöntekijää. Kemianteollisuuden työnantaja- ja työntekijäpuolet pitävät tärkeänä, että yritykset tarjoavat työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille. Kesätyölaskuri käynnistyi 13.2.2019 ja päivittyi aina, kun jäsenyritys ilmoitti oman kesätyöpaikkalukunsa mukaan. Kesällä 2019 Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten kesätyöpaikkojen kokonaismäärä oli 2707 yhteensä 41 yrityksessä. Kesällä …

Suomalaiset kuuluvat Euroopan rehellisimpien työntekijöiden joukkoon — britit huijaavat eniten

Maailman johtavan analytiikkayrityksen SASin maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa, että suomalaiset työntekijät kuuluvat Euroopan rehellisimpien joukkoon. Aivan puhtaita pulmusia ei kuitenkaan olla meilläkään, vaan joka viides kyselyyn vastanneista yrityksistä on havainnut työntekijöiden tehtailleen luottokortti- tai matkalaskupetoksia. Euroopassa työhön liittyviä petoksia tehdään eniten Isossa-Britanniassa. Lähes 60 prosentissa Ison-Britannian yrityksissä on havaittu, että työntekijät huijaavat matka- ja kululaskuissaan. Vastaava …

Noin 100 000 palkansaajalla on nollatuntisopimus

Vanhimmissa ja nuorimmissa ikäryhmissä oli eniten heitä, joille nollatuntisopimus oli mieluinen vaihtoehto. Keskimmäisissä 35–54-vuotiaiden ikäryhmissä heitä oli vähiten (kuvio). Niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteli keskimäärin noin 106 000 palkansaajaa vuonna 2018. Tämä oli noin 5 prosenttia kaikista 15–74-vuotiasta palkansaajista. Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tässä työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on luvattu nolla tuntia. Tietoa nollatuntisopimuksella työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen …

SAK:n kysely: Kesätyöpaikkoja jaossa hiukan vähemmän tänä kesänä kuin kahtena aiempana vuotena

Kesätyöpaikkojen määrä on taas tänä kesänä vähentymässä kahden kasvuvuoden jälkeen. SAK:laisille luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä palkkaa tänä vuonna 71 prosenttia työpaikoista. Vuonna 2018 luottamusmiehistä 74 prosenttia kertoi työpaikkansa työllistävän kesätyöntekijöitä ja vuonna 2017 vastaava luku oli 72 prosenttia. Tämän kesän luvut ovat laskusta huolimatta korkeammat kuin ennen noususuhdannetta, sillä SAK:laiset työpaikat palkkaavat edelleen enemmän …

Työelämätutkimus: Nuorten korkeaan työmoraaliin kuuluu ilo ja innostus, keski-ikäiset turhaan ennakkoluuloisia somea ja säkkituoleja kohtaan

Pian päättää opintonsa jälleen joukko nuoria, joiden haaveena on löytää oma paikkansa työelämässä. Millaisia työntekijöitä he ovat? Mitä odotuksia heillä on? Miten nuorten ja aikuisten hyvää yhteistyötä työelämässä voidaan edistää? Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n teettämässä valtakunnallisessa ”Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – Keltanokat ja kehäraakit” -tutkimuksessa selvitettiin nuorten (16–25-v.) ja keski-ikäisten (40–65-v.) eroja ja yhtäläisyyksiä asennoitumisessa työhön ja …

Henkilöstöpalvelualan tammikuun liikevaihdossa taas kasvua

Vuoden 2019 tammikuu oli liikevaihdoltaan edellisvuotta korkeampi, kertoo HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) vuoden ensimmäinen TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto lisääntyi vuoden 2018 tammikuusta 7 prosenttia. Loppuvuodesta 2018 liikevaihto ei enää lisääntynyt edellisiin kuukausiin nähden. Sama ilmiö tapahtui myös vuonna 2017. Vuoden alusta listalle nousi kolme uutta yritystä, joista yksi on Lisäpalvelu. …

Kemianteollisuuteen halutaan parhaat osaajat: laatu ratkaisee

Kemianteollisuudessa osaamisen laatuun on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Kemianteollisuus ry on mukana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa käynnistyneessä hankkeessa Pirstoutuvatko työurat? Hankkeessa tutkitaan teknologian, metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden työntekijöiden työuria 1980-luvulta nykypäivään. Aineistona on Tilastokeskuksen työnantaja-työntekijä-rekisteriaineisto FLEED. Keskeinen eri aloja yhdistävä viesti on, että aloilla avautuu jatkuvasti uusia tuoteinnovointi- ja työmahdollisuuksia. Tämä puolestaan tarkoittaa lukuisten kiinnostavien työurien …